3. zamyšlení k tématu Rozhodování, jednání

Vaším domácím úkolem je napsat zamyšlení, které se váže k tématu probíraném na hodinách sociologie každodennosti. Pro zpracování si můžete vybrat jednu z následujících otázek. Pokusíte se na ní odpovědět tak, aby v ní byly jednak vaše osobní názory podpořené argumenty, ale také objektivní informace, které jste se naučili...

1. zamyšlení k tématu svoboda

Vaším domácím úkolem je napsat zamyšlení, které se váže k tématu probíraném na hodinách sociologie každodennosti. Pro zpracování si můžete vybrat jednu z následujících otázek. Pokusíte se na ni odpovědět tak, aby v ní byly jednak vaše osobní názory podpořené argumenty, ale také objektivní informace, které jste se naučili...

Témata seminárních prací

Z následujících témat je možné vybírat. Ke každému tématu si každý vytvoří hypotézu/otázku, kterou by chtěl zkoumat. Znamená to, že jedno téma si lze vybrat vícekrát, když bude zkoumána jiná otázky. Nevejdete-li se se svým návrhem do těchto témat, lze se domluvit i na práci, která bude zpracovávat něco...

Zadání seminární práce

SEMINÁRNÍ PRÁCE 2017/2018 Termíny Vypsání témat seminárních prací 6. 10. 2017 studenti si mohou zařídit i vypsání jiných témat, než byla dána, ale každé takové téma podléhá schválení vedoucího práce nebo vyučujícího předmětu oficiálním zápisem k vyučujícímu je vlastnoruční podpis do papírové listiny se seznamem všech témat výběr tématu seminární...