3. zamyšlení k tématu Rozhodování, jednání

Vaším domácím úkolem je napsat zamyšlení, které se váže k tématu probíraném na hodinách sociologie každodennosti. Pro zpracování si můžete vybrat jednu z následujících otázek. Pokusíte se na ní odpovědět tak, aby v ní byly jednak vaše osobní názory podpořené argumenty, ale také objektivní informace, které jste se naučili...

1. zamyšlení k tématu svoboda

Vaším domácím úkolem je napsat zamyšlení, které se váže k tématu probíraném na hodinách sociologie každodennosti. Pro zpracování si můžete vybrat jednu z následujících otázek. Pokusíte se na ni odpovědět tak, aby v ní byly jednak vaše osobní názory podpořené argumenty, ale také objektivní informace, které jste se naučili...

Témata seminárních prací

Z následujících témat je možné vybírat. Ke každému tématu si každý vytvoří hypotézu/otázku, kterou by chtěl zkoumat. Znamená to, že jedno téma si lze vybrat vícekrát, když bude zkoumána jiná otázky. Nevejdete-li se se svým návrhem do těchto témat, lze se domluvit i na práci, která bude zpracovávat něco...

Zadání seminární práce

SEMINÁRNÍ PRÁCE 2017/2018 Termíny Vypsání témat seminárních prací 6. 10. 2017 studenti si mohou zařídit i vypsání jiných témat, než byla dána, ale každé takové téma podléhá schválení vedoucího práce nebo vyučujícího předmětu oficiálním zápisem k vyučujícímu je vlastnoruční podpis do papírové listiny se seznamem všech témat výběr tématu seminární...

Mentální mapy

Mentální mapy představují nástroj, který vám může výrazně ulehčit učení. Nabízím Vám zde přehled toho, jak je využít co nejlépe pro svůj prospěch. V této prezentaci najdete i další doporučené zdroje o mentálních mapách.  

Vědomí a změněné stavy vědomí

Vědomí je všechno to, co si uvědomujeme, respektive prožíváme to, co se děje v určitých částech našeho mozku. Pokud něco děláme vědomě (ve stavu vědomí), můžeme to ovládat naší vůlí. Vědomí představuje stav bělosti, při kterém jsme schopni snímat, uvědomit si, co cítíme, přemýšlet, mluvit, řešit problémy atd. Zjednodušeně...

Politika a média

V tomto článku bychom si měli představit média jako jeden ze subjektů politiky. Vedle politických stran a hnutí či různých občanských sdružení i média aktivně vstupují do politiky. Ale ono je to spíš tak, že politika a média jsou dva světy, které se vzájemně v mnohém ovlivňují. O tom,...

Psychologie jako věda

V tomto textu se podíváme na definici psychologie, historický vývoj psychologie, systém psychologických věd a problematiku předmětu psychologie. Psychologie je vědní obor. Vědeckou disciplínou se stala před více než 100 lety koncem 19. století. V antické a středověké etapě se označovala jako nauka o duši, dnes můžeme psychologii definovat...