Politika a média

V tomto článku bychom si měli představit média jako jeden ze subjektů politiky. Vedle politických stran a hnutí či různých občanských sdružení i média aktivně vstupují do politiky. Ale ono je to spíš tak, že politika a média jsou dva světy, které se vzájemně v mnohém ovlivňují. O tom,...

Lidská práva

Lidská práva (LP) jsou považována za tak podstatná a důležitá, že by neměla být omezována ani nikomu odepřena. Měla by platit vždy a všude. Pocházejí od přírody (dle náboženství od boha). Nazýváme je též přirozená práva. Vycházejí ze základních lidských potřeb. Snaha poskytnout ochranu lidem kdekoliv na světě vyústila...

Procvičování Ústavy ČR

Znalosti z Ústavy ČR si můžete procvičovat následujícími úkoly. Z těchto cvičení budu vybírat také zadání pětiminutovek. Rozhodněte o pravdivosti následujících tvrzení. Pramenem ústavního práva je pouze ústava ČR.    Ano – Ne Poslanecká sněmovna je tvořena dvěma komorami. Ano – Ne Senát je volen na 6 let a každé...

Občanské právo – závazkové právo

Co je smlouva – část A  Smlouvy jsou dvou nebo vícestranné právní úkony. Postup stran při uzavírání každé smlouvy je upraven v § 43 a následujících občanského zákoníku. Smlouvy vznikají ze dvou jednostranných právních úkonů. Prvním z těchto úkonů je návrh na uzavření smlouvy adresovaný navrhovatelem tomu, s kým chce smlouvu uzavřít....

Pravidla a podmínky klasifikace

Pravidla a podmínky klasifikace (body 3 a 5 klasifikačního řádu):   Podmínky klasifikování: minimálně 70% docházka (docházku lze ve výjimečných případech doplnit zadanou prací) napsané všechny písemné práce Pravidla klasifikace: preferováno bude vertikální hodnocení písemné práce si lze v domluveném termínu vždy opravit nebo dopsat (v případě opravy se původní...

Trestní právo

Trestní právo slouží k udržení pořádku a bezpečnosti ve státě. Je to souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění (trestné činy). Méně závažná provinění nazýváme přestupky (neřeší je soudy). Dělí se na trestní právo procesní (postupy orgánů činných v trestním řízení (policie, soud, vězeňská služba)) a...