Náhradní výchova

V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel ne všichni rodiče se chtějí, mohou nebo umí o své děti postarat. Nemůže-li dítě vyrůstat ve vlastní rodině, je na místě hledat optimální formu náhradní výchovy. Všechny...

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy Tento pojem používáme jako označení pro politické, hospodářské a další vztahy mezi státy a jinými aktéry globální politiky, ale zároveň je to také společenskovědní disciplína, která tyto vztahy a mezinárodní politiku jako celek zkoumá. Systém suverénních států (tak, jak funguje dnes) vznikl v 17. století jako důsledek...

Pravidla a podmínky klasifikace

Pravidla a podmínky klasifikace (body 3 a 5 klasifikačního řádu):   Podmínky klasifikování: minimálně 70% docházka (docházku lze ve výjimečných případech doplnit zadanou prací) napsané všechny písemné práce Pravidla klasifikace: preferováno bude vertikální hodnocení písemné práce si lze v domluveném termínu vždy opravit nebo dopsat (v případě opravy se původní...