Témata seminárních prací

Z následujících témat je možné vybírat. Ke každému tématu si každý vytvoří hypotézu/otázku, kterou by chtěl zkoumat. Znamená to, že jedno téma si lze vybrat vícekrát, když bude zkoumána jiná otázky. Nevejdete-li se se svým návrhem do těchto témat, lze se domluvit i na práci, která bude zpracovávat něco jiného. Vždy takové téma ale musím schválit. Vybírejte pečlivě v průběhu práce nelze téma měnit. Je ovšem možné upravit si hypotézu.

Přehled témat:

 • reklama
 • xenofobie
 • tělo a zdraví
 • peníze
 • televize
 • internetová komunikace
 • extremismus
 • sekty
 • rodina
 • móda
 • sexualita a gender
 • šikana
 • závislost vs. svoboda
 • totalita
 • diskriminace
 • volný čas teenagera
 • deviace
 • virtuální identita
 • životní styly mládeže
 • digitální společnost

No Comments

Post a Comment