Témata seminárních prací

Z následujících témat je možné vybírat. Ke každému tématu si každý vytvoří hypotézu/otázku, kterou by chtěl zkoumat. Znamená to, že jedno téma si lze vybrat vícekrát, když bude zkoumána jiná otázky. Nevejdete-li se se svým návrhem do těchto témat, lze se domluvit i na práci, která bude zpracovávat něco jiného. Vždy takové téma ale musím schválit. Vybírejte pečlivě v průběhu práce nelze téma měnit. Je ovšem možné upravit si hypotézu.

Přehled témat:

  • reklama
  • xenofobie
  • tělo a zdraví
  • peníze
  • televize
  • internetová komunikace
  • extremismus
  • sekty
  • rodina
  • móda
  • sexualita a gender
  • šikana
  • závislost vs. svoboda
  • totalita
  • diskriminace
  • volný čas teenagera
  • deviace
  • virtuální identita
  • životní styly mládeže
  • digitální společnost

No Comments

Post a Comment