1. zamyšlení k tématu svoboda

Vaším domácím úkolem je napsat zamyšlení, které se váže k tématu probíraném na hodinách sociologie každodennosti. Pro zpracování si můžete vybrat jednu z následujících otázek. Pokusíte se na ni odpovědět tak, aby v ní byly jednak vaše osobní názory podpořené argumenty, ale také objektivní informace, které jste se naučili v hodinách. Při hodnocení textu budu sledovat, zda jste látku pochopili (například vhodně používáte pojmy z hodiny) a zda umíte dobře argumentovat. Správné pochopení otázky je také součástí úkolu.  Celý text bude mít minimální rozsah 1 A5, maximální není stanoven.

Vybrat si můžete z těchto otázek:

1. Jaké cíle si ve svém životě kladete a jaké prostředky můžete využít, abyste jich dosáhli?

2. Kdo tvoří referenční skupiny ve vašem životě a jaký je vztah mezi vaším jednáním a jejich očekáváním?

3. Jak chápete vztah mezi svobodou a závislostí?

Kritéria pro hodnocení textu:

  • včasné odevzdání
  • gramatická správnost
  • rozsah
  • správná argumentace
  • pochopení zadání
  • využití látky z hodin

Odevzdat do 18. 1. 2018.

No Comments

Post a Comment