3. zamyšlení k tématu Rozhodování, jednání

Vaším domácím úkolem je napsat zamyšlení, které se váže k tématu probíraném na hodinách sociologie každodennosti. Pro zpracování si můžete vybrat jednu z následujících otázek. Pokusíte se na ní odpovědět tak, aby v ní byly jednak vaše osobní názory podpořené argumenty, ale také objektivní informace, které jste se naučili v hodinách. Při hodnocení textu budu sledovat, zda jste látku pochopili (například vhodně používáte pojmy z hodiny) a zda umíte dobře argumentovat. Správné pochopení otázky je také součástí úkolu. Celý text bude mít minimální rozsah 1 A5, maximální není stanoven.

Vybrat si můžete z těchto otázek:

1. Co znamená, když řekneme, že lidé jsou cíli o sobě spíše než prostředky k dosažení cílů někoho jiného?

2. Tradiční legitimita hraje v našem životě důležitou roli. Můžete uvést nějaké příklady a říci, jaký je jejich vztah k vašemu jednání?

Kritéria pro hodnocení textu:
včasné odevzdání
gramatická správnost
rozsah
správná argumentace
pochopení zadání
využití látky z hodin

Odevzdat do 12. 4. 2018.

No Comments

Post a Comment