Encyklopedie náboženství příprava k testům

Zde je již kompletní encyklopedie, podle které se můžete připravovat na písemnou práci:

Náboženství 8.A

přehled klíčových pojmů, které byste měli ovládat.

hinduismus: védy, Upanišády, dharma, brahma, átman, Brahma, Šiva, Višnu, reinkarnace, sansára, karma, mókša, varny, slabika óm.

buddhismus: Siddhárta Gautama, dharma, 4 vznešené pravdy, 8dílná vznešená stezka, nirvána, théraváda (hínajána), máhajána, vadžrajána, dalajláma.

čínská náboženství: Lao ´C, Konfucius, tao, Jin a Jang, čchi, wu-wej.

šintoismus: kami.

judaismus: Jahve, Tanach, Tóra (Pentateuch), Proroci, Spisy, Talmud, Genesis, Exodus, hřích, Desatero, národ vyvolený, země zaslíbená, Mojžíš, David, Šalamoun, synagoga, holocaust, sionismus, jarmulka, šabat, Chanuka, Pesach, menora, Davidova hvězda, obřízka, rabín, mesiáš.

křesťanství: Ježíš, apoštol, poslední večeře, kříž, Svatá trojice, Starý zákon a Nový zákon, evangelium, epištoly, Apokalypsa, království nebeské, prvotní hřích, boží milost, katolictví, pravoslaví, protestantismus, patriarcha, papež, lutheránství, kalvínismus, ekumenismus, Vánoce, Velikonoce, letnice, svátosti (křest, eucharistie, pokání, biřmování, manželství, pomazání nemocných, svěcení).

islám: Alláh, muslim, islamista, džihád, Korán, Sunna, Mekka, Medina, mešita, Kaaba, Mohamed, hidžra, sunnité, šiíté, 5 pilířů islámu ( šaháda, salát, zakát, saum, hadždž), ramadán, šaria, chalífa, imám.

Nakonec uvádím příkladové otázky či úkoly z písemek.

 

Poznej budovu na obrázku (mešita, synagoga, minaret, pagoda, kostel) a připoj k ní správné náboženství.

Napiš 4 odlišnosti katolictví od pravoslaví.

Stručně popiš biblický příběh stvoření světa/Kainovi a Ábelovi/o potopě světa/o stavbě Babylonské věže/o 10 egyptských ranách/o putování na horu Sinaj/narození Ježíše/ukřižování Ježíše.

Jsou následující tvrzení pravdivá?

 • Velikonoční svátky v židovství připomínají hlavně narození Mojžíše.
 • Podle islámu je Ježíš Kristus dokonalé zjevení Boha ve světě.
 • Křesťanská náboženství patří mezi náboženství zjevená(prorocká).
 • Kalvín i Luther byli zástupci protestantismu.

Vyjmenuj svaté knihy následujících náboženství: judaismus, křesťanství, islám.

Pojmenuj termínem:

 • Postní měsíc islámského kalendáře. ________________
 • Edikt, kterým bylo zrovnoprávněno křesťanství v Římské říši ___________________
 • Sedmiramenný židovský svícen _________________

Odpověz na otázky:

 1. Z čeho pramení rozkol mezi šíitskou a sunnitskou větví islámu?
 2. Kdo se zjevil Mohamedovi při jeho meditaci poblíž Mekky?
 3. Kdo to byli apoštolové?
 4. Jak se jmenuje oděv, který halí muslimskou ženu od hlavy k patě, včetně obličeje?
 5. Jak se nazývá kapitola Koránu?
 6. Jak se jmenovali synové Adama a Evy?
 7. Která z rovin džihádu bývá využívána k ospravedlnění násilí?
 8. Jak se jmenuje proslulá svatyně v Mekce?
 9. Jakých 5 povinností má každý muslim?

No Comments

Post a Comment