Projekt Volby

Popis projektu:

Projekt, v němž studenti využijí znalostí z politologie především z témat ústava, politické strany a svobodné volby. Vyvrcholením projektu bude realizace modelové situace voleb. Před samotným aktem volení bude předcházet tvorba politické strany, jejího programu, předvolební diskuze (kampaň), na níž studenti budou představovat vlastní volební programy, které vypracovali jako prezentaci své politické strany.  Při modelové situaci si žáci odnesou zkušenosti o tom, jak politika funguje, které ani nelze předat slovy. Tento projekt je realizován ve druhém ročníku v průběhu jednoho měsíce.

Zadání:

Realizace projektu je plánována na 5 týdnů většinou domácí práce a pouze dvě vyučovací hodiny.

  1. týden: Studenti třídy se rozdělí do skupinek po 5-6 lidech. Skupiny budou reprezentovat jednotlivé politické strany. Dále si vymyslí název politické strany, kterou hodlají založit. Název však nesmí kopírovat žádný název již existující strany. Jako každá politická strana tak i ta vymyšlená bude vycházet z myšlenek některé z probraných ideologií i tu si žáci budou moci vybrat.
  2. týden: Tvorba stanov. Každá politická strana vytváří dva dokumenty. Vnitřní stanovy, tedy svá pravidla fungování a svůj politický program, tedy vyjádření svého zaměření a svých cílů. Během jednoho týdne mají žáci za úkol přípravit si vlastní stanovy. Jako vzor jim mohou sloužit stanovy některé existující politické strany, které najdou na internetu. Úkolem je tedy si stanovy upravit pro vlastní potřeby, založit jen takové orgány, které uznáme za vhodné a vytvořit stranu třeba jen regionální. 
  3. týden: Nově vytvořené politické strany mají za úkol připravit volební program strany. Ten se oproti běžnému volebnímu programu politické strany bude zásadně lišit v tematech. Jednotlivé oblasti programu budou následující:
1. okruh Otázky a problémy naší školy
2. okruh Otázky a problémy obce nebo regionu
3. okruh Otázky a problémy celé republiky

Záměrně jsou témata seřazena od nejužšího, studentům nejbližšího, po to nejširší.

Nutné je, aby program obsahoval kritiku současného stavu, ale i konkrétní návrhy na změnu stavu. Studenti by si měli už při tvorbě programu uvědomovat také finanční stránku programu. Každá změna něco stojí, a proto program musí myslet také na příjmovou stránku.

Po domácí přípravě proběhnou dvě vyučovací hodiny, kdy se studenti vzájemně seznámí se svými programy a budou je vzájemně diskutovat. K této „předvolební kampani“ si studenti připraví plakát s volebním heslem, které bude vyjadřovat motto jejich programu.

Po debatě mohou studenti svůj program ještě upravit.

  1. týden: Studenti vytvoří hlasovací lístky své strany. Volby budou probíhat podle systému poměrného zastoupení stejně jako volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tedy i lístky budou vypracovány podle hlasovacích lístků voleb do PS PČR.
  2. týden: Proběhne samotná realizace voleb. Každý student obdrží volební lístky všech politických stran ze třídy. Ve třídě nainstalujeme plentu, za níž umístíme volební urnu, aby bylo zaručeno tajné hlasování. Všichni mohou vhodit jeden hlasovací lístek. Z voleb by pak mělo vzejít několikačlenné (6-7) zastupitelstvo třídy.

Pak přijde fáze zjišťování výsledků. To proběhne jedním z jednoduchých výpočtů.

  1. a) Q = V/S kde Q je počet hlasů na jeden mandát, V je součet všech hlasů a S je počet volených mandátů
  2. b) rozdělování podle nejvyšších průměrů (bez uzavírací klauzule)

Cíl projektu

Studenti se seznámí s některými pravidly fungování politiky a základním procesem voleb. Sami si ve věku, kdy ještě nemají volební právo, vyzkouší akt volení (aktivní voliči).

Hodnocení

Výsledek práce budu hodnotit v několika ohledech:

– vypracování programu (počet bodů, úrověň argumentů, smysluplnost, propracovanost jednotlivých bodů, vzájemné souvislosti, shoda s ideologií atd. )

– vypracování stanov (formální správnost, nepřesné formulace)

– úroveň volebního plakátu (nápad, grafická stránka)

– provedení předvolební kampaně 

– volební lístky (dodržení pravidel, originalita)

– všeobecný přístup k celé práci

– zda student ví, co má v dané fázi projektu dělat 

No Comments

Post a Comment