O autorovi

Dobrý den,

jmenuji se Lukáš Melichar, bydlím v Krásné Lípě, učím na Gymnáziu v Rumburku a jsem autorem těchto stránek. Narodil jsem se 13. září roku 19.. v Teplicích. Jsem nejstarší ze 3 sourozenců. Mladší bratr je momentálně také učitelem a nejmladší sestra studuje Právnickou fakultu UK v Praze.

Zájmy

Hudba – výběr toho nejlepšího napříč žánry (např. dance, trance, rave, hardcore, electro, jpop, 90´, 80´), počítačové hry – online (WoW, rpg, strategie), PS3 a PS4, moderní deskové hry akvaristika, Japonsko – zejména anime, manga, hudba a životní styl, dále film – horror, fantasy nebo sci-fi, a také knihy, pedagogika, fitness, cyklistika a florbal.

Vzdělání a jazykové znalosti

Nejvyšší dosažené vzdělání:

vysokoškolské vzdělání učitelství pro střední školy v oboru český jazyk a literatura – základy společenských věd.

na Pedagogické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Jazykové znalosti:

jazyk angličtina  němčina
čtení výborně dobře
 psaní dobře průměrně
 mluvení dobře průměrně
Praxe
učitel na SŠ (od dubna 2002) 14 let
metodik primární prevence 12 let

Prvním pracovištěm bylo:

Gymnázium Rumburk – Gymnázium se nachází ve městě Rumburk. které je centrem nejsevernější části České republiky, Šluknovského výběžku. Město Rumburk má asi 10.000 obyvatel. Gymnázium má čtyřleté studium se dvěma třídami po 30 studentech v každém ročníku a osmileté studium s jednou třídou a 30 studenty v každém ročníku. Škola má tedy obvykle 16 tříd a přes 400 studentů. Gymnázium není nikterak zaměřené, nabízí široké všeobecné vzdělání. Na této škole také od roku 2004 působím jako metodik primární prevence.

Období působení: 2002 – současnost

Ve stejné době jsem na částečný úvazek nastoupil na:

Střední zdravotnickou školu v Rumburku – SZŠ nabízí odborné vzdělání opět ve městě Rumburk.

Období působení: 2002 – 2007

Certifikáty a osvědčení

Komplexní výcvik prevence

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálněpatologických jevů, dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c), číslo akreditace: 29 367/2005-25-399

Kongresové dny školního poradenství

Akreditováno na MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, č. j.: 27769/2004-25-379

Certifikát o absolvování testu Z

Certifikát o započtení Úvodního modulu Školení poučených uživatelů

Číslo 113-031/2003, dosáhl uživatelských ICT znalostí a dovedností. Akreditace 28201/2003-56-31

Seznam přečtené odborné literatury
Psychologie

Bakalář, E.: Nové psychohry

Říčan, P.: Cesta životem

Hill, G.: Moderní psychologie

Nakonečný, M.: Lidské emoce

Nakonečný, M.: Psychologie téměř pro každého

Sociologie

Klíma, I.: Jak přežít blahobyt

Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace

Keller, J.: Nedomyšlená společnost

Keller, J.: Abeceda prosperity

Keller, J.: Úvod do sociologie

Bauman, Z.: Myslet sociologicky

Bauman, Z.: Úvahy o postmoderní době

Keller, J.: 12 omylů sociologie

Fromm, E.: Umění milovat

Fromm, E.: Mít nebo být?

Keller, J.: Šok z ekologie

Velký sociologický slovník

Politologie

Keller, J.: Politika s ručením omezeným

Giddens, A.: Třetí cesta

Potůček, M.: Sociální politika

Filosofie

sv. Augustin: Vyznání

Aristoteles: O duši

Platón: Dialogy

Sousedík, S.: Jsoucno a bytí

Schopenauer, A.: Svět jako vůle a představa

Kierkergard, S.:

Jaspers, C.: Otázka viny

James, W.: Pragmatismus

Husserl, E.: Krize evropských věd a transcendentální filosofie

Wittgenstein, L.: Logicko filosofický traktát

Lyotard, J. F.: Postmoderní situace

Kohák, E.: Člověk, dobro a zlo

Lorenz, K.: Osm smrtelných hříchů

Berkeley, G.: Pojednání o základech lidského poznání

Primární prevence

Nešpor, K.: Zásady efektivní primární prevence

Nešpor, K.: Bažení (Craving)

Nešpor, K.: Jak překonat problémy s alkoholem

Kolář, M.: Bolest šikanování

Čapek, R.: Třídní klima a školní klima

Čapek, R.: Odměny a tresty ve školní praxi

Čapek, R.: Moderní didaktika

Český jazyk

Čechová, Styblík: Čeština a její vyučování

Literatura

Beránková, E.: Tvořivá hra