Čití a vnímání

Vnímání (percepce) je základní kognitivní (poznávací) proces. Umožňuje smyslové zobrazení souvislejších celků (skutečnosti) při jejich působení na receptory. Proces v sobě zahrnuje: podnět – smysly zachytí jako počitek – nervové buňky přenesou do CNS – zpracování počitků (integrace různých smyslů + zapojení zkušenosti a znalosti) – vytvoření vjemu Čití...