Sociální struktura

Jedním ze základních úkolů sociologie je popsat lidskou společnost, popsat její strukturu, její proměny, atd. V této kapitole se zaměříme na její strukturu, popis jejího členění. Lidská spolešnost netvoří jeden homogenní celek, ale je vnitřně diferencovaná. Pod pojmem sociální struktura si pak představujeme složitou a relativně stabilní síť vztahů...