Pravidla a podmínky klasifikace

Pravidla a podmínky klasifikace (body 3 a 5 klasifikačního řádu):   Podmínky klasifikování: minimálně 70% docházka (docházku lze ve výjimečných případech doplnit zadanou prací) napsané všechny písemné práce Pravidla klasifikace: preferováno bude vertikální hodnocení písemné práce si lze v domluveném termínu vždy opravit nebo dopsat (v případě opravy se původní...