Sociální útvary

Lidskou společnost netvoří navzájem od sebe izolovaní jedinci, ale lidé, kteří vstupují do různých sociálních vztahů s dalšími lidmi. Vytvářejí se různé typy uskupení, v nichž se tyto vztahy uskutečňují. Tyto vazby mohou být naprosto odlišné, od naprosté anonymity lidí někde v davu na náměstí, až po intimní vztahy...