Projekt Volby

Popis projektu: Projekt, v němž studenti využijí znalostí z politologie především z témat ústava, politické strany a svobodné volby. Vyvrcholením projektu bude realizace modelové situace voleb. Před samotným aktem volení bude předcházet tvorba politické strany, jejího programu, předvolební diskuze (kampaň), na níž studenti budou představovat vlastní volební programy, které...

Politika a média

V tomto článku bychom si měli představit média jako jeden ze subjektů politiky. Vedle politických stran a hnutí či různých občanských sdružení i média aktivně vstupují do politiky. Ale ono je to spíš tak, že politika a média jsou dva světy, které se vzájemně v mnohém ovlivňují. O tom,...

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy Tento pojem používáme jako označení pro politické, hospodářské a další vztahy mezi státy a jinými aktéry globální politiky, ale zároveň je to také společenskovědní disciplína, která tyto vztahy a mezinárodní politiku jako celek zkoumá. Systém suverénních států (tak, jak funguje dnes) vznikl v 17. století jako důsledek...

Projekt Já, občan

Tento projekt je praktickou ukázkou občanské společnosti. Žáci se díky němu aktivně účastní na občanském životě a zároveň se učí systém státní správy a samosprávy a jak vůbec fungují veřejné instituce. Následující text zachycuje postup našeho projektu, jehož oficiální stránky jsou: www.ja-obcan.info 1.) Co je to veřejný problém vyhledání...