Náhradní výchova

V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel ne všichni rodiče se chtějí, mohou nebo umí o své děti postarat. Nemůže-li dítě vyrůstat ve vlastní rodině, je na místě hledat optimální formu náhradní výchovy. Všechny...

Lidská práva

Lidská práva (LP) jsou považována za tak podstatná a důležitá, že by neměla být omezována ani nikomu odepřena. Měla by platit vždy a všude. Pocházejí od přírody (dle náboženství od boha). Nazýváme je též přirozená práva. Vycházejí ze základních lidských potřeb. Snaha poskytnout ochranu lidem kdekoliv na světě vyústila...

Občanské právo – závazkové právo

Co je smlouva – část A  Smlouvy jsou dvou nebo vícestranné právní úkony. Postup stran při uzavírání každé smlouvy je upraven v § 43 a následujících občanského zákoníku. Smlouvy vznikají ze dvou jednostranných právních úkonů. Prvním z těchto úkonů je návrh na uzavření smlouvy adresovaný navrhovatelem tomu, s kým chce smlouvu uzavřít....

Trestní právo

Trestní právo slouží k udržení pořádku a bezpečnosti ve státě. Je to souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění (trestné činy). Méně závažná provinění nazýváme přestupky (neřeší je soudy). Dělí se na trestní právo procesní (postupy orgánů činných v trestním řízení (policie, soud, vězeňská služba)) a...