Mentální mapy

Mentální mapy představují nástroj, který vám může výrazně ulehčit učení. Nabízím Vám zde přehled toho, jak je využít co nejlépe pro svůj prospěch. V této prezentaci najdete i další doporučené zdroje o mentálních mapách.  

Vědomí a změněné stavy vědomí

Vědomí je všechno to, co si uvědomujeme, respektive prožíváme to, co se děje v určitých částech našeho mozku. Pokud něco děláme vědomě (ve stavu vědomí), můžeme to ovládat naší vůlí. Vědomí představuje stav bělosti, při kterém jsme schopni snímat, uvědomit si, co cítíme, přemýšlet, mluvit, řešit problémy atd. Zjednodušeně...

Psychologie jako věda

V tomto textu se podíváme na definici psychologie, historický vývoj psychologie, systém psychologických věd a problematiku předmětu psychologie. Psychologie je vědní obor. Vědeckou disciplínou se stala před více než 100 lety koncem 19. století. V antické a středověké etapě se označovala jako nauka o duši, dnes můžeme psychologii definovat...

Emoce

Cítili jste se někdy smutně, aniž byste věděli proč? Zažili jste někdy výbuch vzteku, za který jste se potom styděli? Myslíte si, že je lepší svoje city schovávat? Poznáte jak se cítí váš kamarád? Dispozice k tomu, abychom mohli prožívat emoce, je člověku vrozená. Je významným osobnostním rysem, který se...

Myšlení

Co je myšlení? Jistě všichni poznáte obrázek z knihy Malý princ. Položím vám stejnou otázku, jako byla v knize. Je na obrázku klobouk, nebo hroznýš, který snědl slona? Pokud bychom se spoléhali pouze na vnímání (smyslové poznání), viděli bychom na obrázku pouze klobouk. Abychom „viděli“ slona, musíme zapojit představivost,...

Čití a vnímání

Vnímání (percepce) je základní kognitivní (poznávací) proces. Umožňuje smyslové zobrazení souvislejších celků (skutečnosti) při jejich působení na receptory. Proces v sobě zahrnuje: podnět – smysly zachytí jako počitek – nervové buňky přenesou do CNS – zpracování počitků (integrace různých smyslů + zapojení zkušenosti a znalosti) – vytvoření vjemu Čití...