Občanské právo – závazkové právo

Co je smlouva – část A  Smlouvy jsou dvou nebo vícestranné právní úkony. Postup stran při uzavírání každé smlouvy je upraven v § 43 a následujících občanského zákoníku. Smlouvy vznikají ze dvou jednostranných právních úkonů. Prvním z těchto úkonů je návrh na uzavření smlouvy adresovaný navrhovatelem tomu, s kým chce smlouvu uzavřít....