Zadání seminární práce

SEMINÁRNÍ PRÁCE 2017/2018 Termíny Vypsání témat seminárních prací 6. 10. 2017 studenti si mohou zařídit i vypsání jiných témat, než byla dána, ale každé takové téma podléhá schválení vedoucího práce nebo vyučujícího předmětu oficiálním zápisem k vyučujícímu je vlastnoruční podpis do papírové listiny se seznamem všech témat výběr tématu seminární...

Sociální útvary

Lidskou společnost netvoří navzájem od sebe izolovaní jedinci, ale lidé, kteří vstupují do různých sociálních vztahů s dalšími lidmi. Vytvářejí se různé typy uskupení, v nichž se tyto vztahy uskutečňují. Tyto vazby mohou být naprosto odlišné, od naprosté anonymity lidí někde v davu na náměstí, až po intimní vztahy...

Člověk a společnost

V tomto textu se naučíte: jak sociologie chápe pojem společnost, jak popisuje archaickou, tradiční, moderní a postmoderní společnost, jaký vliv měla průmyslová revoluce na společnost a v čem spočívá modernizace společnosti.  Definovat pojem společnost patřilo k prvním úkolům sociologie. Dodnes se ovšem nepodařilo uspokojivě tento pojem definovat, i proto...