Sociální struktura

Jedním ze základních úkolů sociologie je popsat lidskou společnost, popsat její strukturu, její proměny, atd. V této kapitole se zaměříme na její strukturu, popis jejího členění. Lidská spolešnost netvoří jeden homogenní celek, ale je vnitřně diferencovaná. Pod pojmem sociální struktura si pak představujeme složitou a relativně stabilní síť vztahů...

Projekt Já, občan

Tento projekt je praktickou ukázkou občanské společnosti. Žáci se díky němu aktivně účastní na občanském životě a zároveň se učí systém státní správy a samosprávy a jak vůbec fungují veřejné instituce. Následující text zachycuje postup našeho projektu, jehož oficiální stránky jsou: www.ja-obcan.info 1.) Co je to veřejný problém vyhledání...