Člověk a společnost

V tomto textu se naučíte: jak sociologie chápe pojem společnost, jak popisuje archaickou, tradiční, moderní a postmoderní společnost, jaký vliv měla průmyslová revoluce na společnost a v čem spočívá modernizace společnosti.  Definovat pojem společnost patřilo k prvním úkolům sociologie. Dodnes se ovšem nepodařilo uspokojivě tento pojem definovat, i proto...