1. zamyšlení k tématu svoboda

Vaším domácím úkolem je napsat zamyšlení, které se váže k tématu probíraném na hodinách sociologie každodennosti. Pro zpracování si můžete vybrat jednu z následujících otázek. Pokusíte se na ni odpovědět tak, aby v ní byly jednak vaše osobní názory podpořené argumenty, ale také objektivní informace, které jste se naučili...