Trestní právo

Trestní právo slouží k udržení pořádku a bezpečnosti ve státě. Je to souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění (trestné činy). Méně závažná provinění nazýváme přestupky (neřeší je soudy). Dělí se na trestní právo procesní (postupy orgánů činných v trestním řízení (policie, soud, vězeňská služba)) a...